Çilek Soğuk Hava Muhafaza Yöntemi

Çilek Soğuk Hava Muhafaza Yöntemi

Sıcaklığın istenen düzeyde tutulması meyve çürümesini azaltmada ve hasat sonu yaşam uzatmada en önemli etkendir. Çürümeyi en düşük düzeyde tutmanın en iyi yolu meyvelerin mümkün olduğu kadar, çok hızlı bir şekilde sıfır dereceye yakın bir sıcaklık bulunan ortama alınmasının sağlanmasıdır. Olgun meyvelerin bozulması hızlı metabolik faaliyetleri çürüme gelişimini ve içsel bozulmayı sağlayan yüksek düzeydeki meyve sıcaklığı ile ilişkilidir. Meyvelerin toplanması depolanması ve taşınması süresince düşük sıcaklığı sağlamadaki yanlışlıklar pazarlanabilir ve kaliteli ürünün miktarında azalmaları da beraberinde getirecektir. 20 oC’de tutulan meyveler 0 oC’de tutulan meyvelere göre sadece %25-50 oranında yaşamlarının sürdürebilir.

Raf ömrü şayet çilek meyveleri 30 oC’ye yakın bir düzeyde tutulursa sadece birkaç saate kadar düşebilir. Meyveler toplandıktan sonra arazide kaldıkları süre içerisinde sıcaklıktan korunmaları sağlanmalıdır. Koyu renkli olmaları nedeniyle doğrudan güneşe maruz kalmaları durumunda ısıyı emecek ve hava sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklara yükselebilecektir. Meyvedeki ısı miktarı meyve ile hava arasındaki sıcaklık farkına güneşe maruz kalma durumuna meyve üzerindeki hava akımına hava veya meyve üzerindeki mevcut nem düzeyine göre değişkenlik gösterir. Çileklerde ön soğutma (arazi ısısının hızlı bir şekilde uzaklaştırılması) hasattan sonra bir saat içerisinde mutlaka yapılmalıdır. Soğutmadaki 2,4,6,8 saatlik gecikme pazarlanabilir meyveyi (aynı sırayla %20, %37, %50 ve %70) düzeyinde azaltır.

Bu değerler 25 oC de tutulan meyvelere göre belirlenmiştir. Meyvelerin ön soğutmasında kullanılan en yaygın metod güç kullanılarak yapılan hava soğutma işlemidir. Bu küçük ölçekli işletmelerde en hızlı olanı ve en yaygın kabul görmüş sistemdir. Bu sistemde soğuk hava meyve kasalarının bulunduğu odalar içerisine gönderilir. Soğuk havanın dorudan sıcak meyvelere temas etmesi sağlanır. Çilek paket dizileri soğuk havanın tüm meyvelere temas etmesini sağlayacak şekilde yerleştirilmeleri önemlidir. En yaygın dizayn bir tünelden oluşan düzenlemedir. İki sıra halendeki yüklü palet sıralarının arasında boşluklar bırakılır ve tünelin en üstü ile uç bölgesi bir tente ile örtülür. Bir eksoz fanı yardımıyla içerideki hava dışarıya atılır, bu arada negatif bir hava basıncı oluşturulur. Soğuk hava sıralar ve paketler arasında boşluklardan hareket ederek sıcak meyvelerde temas eder ve oda içerisinden dolaşarak meyve ısılarının dışarıya taşınmasını sağlar.